NG Gemeente Marikana
Kontak Entry form Kerk

 

Welkom by die webwerf van die NG Gemeente Marikana

Missie: Om as kinders van God die Vader, God te aanbid, namens Hom vir mekaar om te gee deur hulp en hoop in ons gemeenskap te bring.

Kerk

Kontak

Ons gemeente lê aan die voet van die skilderagtige Magaliesberg en is gestig in 1945. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit twee dele: 'n plaasgedeelte en 'n dorpgedeelte.

 

          Die plaasgedeelte sluit in Marikana en die omliggende gebiede, waaronder Swartkoppies, Spruitfontein en Buffelspoort. Die gedeeltes teen die Magaliesberg, waar daar hoofsaaklik met sitrus geboer word, sluit dele soos Kromrivier, Buffelshoek, Buffelsfontein, Groenkloof, Elandskraal en Elandsdrif in.

 

          Die dorpgedeelte bestaan uit Mooinooi. Die meeste lidmate wat hier woon, is by die Lonrho groep van maatskappye betrokke. Dit is die derde grootste platinum myngroep in die land.

 

Die gemeentebediening word behartig deur die leraar en die kerkraad. Die kerkraad is saamgestel uit ouderlinge en diakens wat elk 'n wyk bedien. Die wyke is saam gegroepeer in streke, met 'n streekleier as bestuurder.

 

Aksies in die gemeente:

 

          Wyksbyeenkomste - wat maandeliks byeenkom en die vorm van 'n Bybelstudie aanneem

 

          Selgroepe - wat Donderdae byeenkom en waar lidmate saamkuier om die Woord van God, mekaar bemoedig en opbou

 

          Senior aksie - wat die eerste Dinsdag van elke maand byeenkom en waar die behoeftes van die senior lidmate aandag kry

 

          Bybelskool - elke Donderdagoggend om 10:30. Hier val die klem op die bestudering van die Bybel as God se Woord vir ons elke dag se lewe

 

          Vrouediens – die gemeente het 'n sterk vrouediens wat op verskeie maniere en terreine betrokke is

 

          Projek Jabes - het ten doel om nood te verlig en om mense pastoraal te versorg. Dit is 'n aksie wat in samewerking met CMR Brits hanteer word

 

          Pastorale spreekkamer – elke Maandagmiddag en -aand. Dit word deur Ds John Vosloo hanteer en is 'n diens aan die gemeenskap. Dit word gedoen in samewerking met die pastorale sorg van die UOVS

 

Leraar

John & Therese Vosloo

 

Hoofweg

Marikana

Tel: (014) 5723106

Sel: 0828088355

e-pos: jwvos@mweb.co.za

Erediens

Die doel van ons erediens:

Vir ons is die erediens die hoogtepunt van die week. Hier ontmoet ons as gemeente die lewende, opgestane Here. Met ons diens wil ons Hom eer vir Sy verlossingswerk en gedring deur Sy liefde wil ons Sy barmhartigheid uitleef.

Inkleding van die erediens:

Die eredienste vind Sondae om  09:00 plaas. Die voorsang begin reeds om 08:45. Daar word sterk klem gelê op Skrifgetroue prediking en daar word gepoog om in die behoeftes van al die lidmate te voorsien. Gereelde sangdienste word gehou.

Nagmaal:

Die Nagmaal word gereeld gevier en die fokus is op die verbondsgesin. Gesinne word aangemoedig om saam die Nagmaal te geniet. Gedoopte kinders, wat onder hulle ouers se toesig in die erediens is, mag saam met hulle ouers die Nagmaal gebruik.

 

Na die Nagmaal eet die gemeente saam, as voortsetting van die verbondenheid met mekaar as lede van die liggaam van Christus.

Spesiale dienste:

Die gemeente hou drie spesiale dienste gedurende die jaar.

•          Week van gebed - die eerste week nadat die skole heropen het

•          Pinkster - vanaf die Sondag na Hemelvaart

•          Week van geestelike groei - tweede laaste week van Oktober.

Bybelskool

Sy woord, My Lewe  -  My Lewe uit Sy Woord

Handleiding vir die lewe:

Wanneer jy 'n nuwe motor koop, dan kry jy 'n handleiding daarmee saam. Die doel van die handleiding is om jou touwys te maak oor jou motor: hoe jy dit in stand moet hou om die maksimum diens daaruit te kry.

Die Bybel is die mens se handleiding, deur God gegee, sodat die mens die beste uit die lewe kan kry, met hoop en 'n toekomsverwagting kan leef.

Doel van die Bybelskool:

Die Bybelskool wil lidmate "skool" in die Woord van God sodat hulle in 'n verbondsverhouding met God kan leef en as Sy getuies hoop en hulp aan die wêreld kan bring. Dit is nie 'n monoloog nie, maar dit is 'n saamdink en saampraat oor die Bybel en oor die God van die Bybel.

Waar en wanneer?

Alle lidmate word uitgenooi na die Bybelskool wat elke Donderdagoggend in die skooltermyne om 10:30 in die Methodiste Kerk op Mooinooi aangebied word. Bring 'n Bybel, pen, liedboek en 'n begerigheid om die Here beter te ken, saam.

Jeugbediening

Die jeug is die kerk van môre en daarom wil ons hulle vandag deel maak van die kerk van die Here Jesus.

Ons uitgangspunt:

•          Jeugbediening is Verbondsbediening – die doop is die teken en simbool dat God, deur Sy Seun Jesus Christus Homself aan ons kinders verbind het. Jesus het self gesê dat kinders die belangrikste is in die Koninkryk

•          Jeugbediening is Gesinsbediening – verbondsouers is die voortsetting van God se genade en liefde in die huis. Hulle moet kinders vertel van die liefde van God en dit sigbaar uitleef. So het hulle beloof by die doopvont

•          Jeugbediening is Gemeentebediening – die manier waartoe die gemeente verantwoordelik voor God leef en diensbaar is in Sy koninkryk moet ons jeug aanspoor om op hulle beurt diensbaar te wees. Daarom is hulle onlosmaaklik en volledig deel van die gemeente.

Aksies van die Jeug:

•          Kinderdiens - twee keer per kwartaal vir voorskool tot en met graad 6

•          Kategeseskool – Sondae na die erediens vanaf 10:15 – 11:00

•          JKJA – Woensdae word twee byeenkomste aangebied:

            * Elandskraal 15:00

            * Swartkoppies 15:30

•          SKJA – Sondae 16:00 by die Gereformeerde kerk op Mooinooi

•          Kinderweek – sekerlik die hoogtepunt van die gemeente se jeugbediening. Dit word aangebied die laaste week voordat die skole in September sluit. Dit begin die Sondagoggend met 'n massa kinderdiens en word afgesluit op die Woensdagaand. Die kinderweek is 'n gesamentlike aanbieding van die NG Kerk, Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk

                                                               

Die hoogtepunt op ons gemeente se sosiale kalender is die jaarlikse Magaliesberg Sitrusfees. Dit vervang ons gemeentebasaar en is 'n heerlike saamkuier – geleentheid. Die fees is die laaste naweek in Mei en duur van die Vrydagaand tot die Sondagoggend
.

Die fees word by die ATKV – oord Buffelspoort gehou en is een van SAWA (Suid Afrikaanse Woonwa Assosiasie) se jaarlikse saamtrekke. Feesgangers van heinde en verre besoek die fees gereeld.

Die Vrydagaand word feesgangers vergas deur 'n bekende kunstenaar tydens 'n spog dinee wat in almal se smaak val. Die fees spog met die grootste Bulletjierugby en Mini-netbal toernooi in die Noordwesprovinsie. Skole van sover as Randfontein, Klerksdorp en Pretoria neem gereeld teen mekaar deel.

Die gewilde en bekende Magalies Classic Bergfietswedren is 'n toets vir mens en fiets en lok talle inskrywings uit die omgewing en Gauteng. Besoek gerus die webbladsy vir die Magalies Classic.

Die dag sorg vir hope vermaak en pret vir oud en jonk en die gemeente se boerewors is oral bekend. As u nog nie hierdie fees bygewoon het nie, weet u nie wat u mis nie. Kom beleef egte Magaliesberg gasvryheid.


Magalies Classic Mountainbike Challenge

The Magalies Classic forms part of the annual Magaliesberg Sitrusfees. The testing route of 60 km takes you through the Magalies mountains on a challenging but very satisfactory ride. The ascent, numerous water crossings and spectacular sightseeing make this a must for every mountainbiker .

The route starts and ends at ATKV - resort Buffelspoort, halfway between Brits and Rustenburg on the N4 .

Contact Chris de Bruyn at 014-537 3400 (09:00 – 18:00) for further information on the route.

Accommodation is available at the ATKV- resort. For bookings phone 014-572 1000 .

The first 25 entrants receive a Magaliesberg Sitrusfees T-shirt and all finishers receive a medal. On the line is massive prize money of R2500,00 divided as follows:

First Male                   R750,00                      First Female                R500,00

Second Male               R500,00                      Second Female           R300,00

Third Male                  R250,00                      Third Female               R200,00

First Junior Male          R250,00                      First Junior Female      R250,00

Entry fee is R75,00 per rider if your entry is received before 16 May 2003. Late entries R100,00.

ENTRY FORM

Schedule of events:

Date

Time

Event

Saturday 31 May 2003

07:00 - 08:15

Registration

 

08:30 - 08:45

Briefing

 

09:00

Start of race

 

15:00

Prize giving