U Genealogiese besonderhede

Ten einde te verseker dat u besonderhede korrek in die familieregister opgeneem word, versoek ons u om asseblief die onderstaande vorm te voltooi en aan die Bond te stuur.

Baie dankie vir u bydrae.

Indien u gebore is met die van SWART, voltooi asseblief u besonderhede hier:

Van/nooiensvan:   

Volle voorname:   

Noemnaam:                       Geslag:   

                                             

DD MM EEJJ

Plek

Geboorte: 

  

  

  

Gedoop:

  

  

     

Oorlede:

  

  

     

Begrawe:

  

  

     

VADER:

Van:                                                     

Volle voorname:

MOEDER:

Van:                  

Volle voorname:

 

U IS GETROUD MET:

U gade se van/nooiensvan:   

Volle voorname:   

Noemnaam:                       Geslag:   

 

DD

MM

EEJJ

Plek

Geboorte: 

  

Gedoop:

  

  

     

Oorlede:

 

 

    

Begrawe: