DIE JAGHORING

 

 

Amptelike Nuusbrief

van die

BOND VAN DIE FAMILIE SWART

Posbus 3464, Pretoria, 0001.

 

JAARGANG 8 NO. 1                                                                                            JULIE 2000

                                                                                                                                                           

GELUKWENSINGS

 

Die Bond van die Familie Swart wil graag die volgende familielede geluk wens:

 

a      Kobus [a1b3c9d5e8f1g1h1], van Pietermaritzburg, sal in Oktober 2000 sy negentigste verjaarsdag vier. Hy is tans oorsee en het verlede jaar ook toegang tot die internet gekry (net ter inligting vir die wat dink hulle is “te oud” vir rekenaars).

 

a      Dirk [a1b3c1d3e4f5g2h3i1j2], voorsitter van die Bond, het in Junie 2000 sy kleinkind (Nico [k2] se kind) se doop in Atlanta, Georgia, VSA bygewoon.

 

LEED

 

Ons wil graag hiermee ons meegevoel betuig teenoor die gesinne van die familielede wat ons gedurende 1999 en 2000 ontval het:

 

a      Ada van der Dussen (néé Gertruida Swart) [a1b2c4d9e4f1g5h2i4], is op 1/11/1999 oorlede – net voor sy op 11/11/1999 negentig sou word. Sy was bykans die hele 1999 bedlêend. Op daardie tydstip was sy die oudste lid van die Bond. Sy was ‘n lid van ongeveer 1984 af.

 

a      Kosie [a1b2c4d3e6f1g5h8i3] en Lenie [a1b2c4d3e6f1g5h8i3] van Bethal, se oudste seun (Johan) en sy vrou is in April 2000 albei saam in ‘n motorongeluk, tussen Secunda en Delmas,  oorlede. Hulle het net een dogter, Marizelle, gehad. Dit is ook Andries [j5] wat op die bestuur is, se broer.

 

a      Jannie van Middelburg se vrou, Susan, is in April 2000 oorlede. Hy is nie ‘n afstammeling van ons stamvader Janzoon wat in 1685 gekom het nie, maar wel van Tide Swart wat in 1924 gekom het. Hulle het egter getrou by die Bond ingeskakel en sedert 1988 die familiesaamtrekke bygewoon.

 

a      Dirk [a1b3c1d3e4f5g2h3i1j2], voorsitter van die Bond, se stiefmoeder is einde Mei 2000 in die Strand oorlede.


"AKSIE NUWE BOEK"

 

Agtergrond

 

Soos dit bekend is, is die boek “Die Geslagsregister van die Familie Swart in Suid-Afrika” deur prof. C.G.S. de Villiers wat in 1977 deur die RGN uitgegee is, reeds jare uit druk. Maar in die afgelope 20 jaar het baie in al die kleiner families gebeur. Daar het nuwe lede bygekom, nuwes is gebore en ander is dood, prestasies en ander interessanthede het plaasgevind. Party se inligting is óf verkeerd óf onvolledig óf glad nie in die 1977-boek nie.

 

Nuwe verwikkelinge

 

Die invoer van die data in die bestaande boek in die rekenaar in, vorder goed. ‘n Nooi Swart, Risa Pansegrouw [a1b3c9d5e8f1g?h6i1], is nou voltyds daarmee besig. Dit behoort klaar te wees voor die fees in September 2000 in George. Dan moet al die bykomende inligting wat ontvang is, ook nog ingesleutel word.

 

Elkeen het die verpligting om te sorg dat al hierdie inligting nie verlore gaan nie. Die inligting wat benodig word, is: die volle name en vanne (en nooiensvanne), geboortedatums, doopdatums, huweliksdatums, skeidatums, sterfdatums, tweede en derde huwelike se besonderhede - waar (plekke) al hierdie gebeurtenisse plaasgevind het, ook die ligging van die begraafplase - dus alle lief en leed en interessanthede. Hierdie geskiedenis maak die dooie genealogiese feite lewendig en meer interessant om te lees. Foto’s sal ook baie welkom wees. Dit word afgetas in rekenaarformaat en sal aan u terugbesorg word. Bring dit gerus saam na die familiefees, dan kan dit sommer daar gedoen word.

 

Gesinsblaaie

 

Indien julle nie vantevore die gesinsblaaie ingevul het nie, knyp asseblief 'n tydjie af en doen dit nou, sodat jy verseker kan wees dat ten minste jou en jou familie se besonderhede daarin sal wees. As jy nog gesinsblaaie benodig of dit verlore laat raak het, hier word weer een aangeheg – maak nog afskrifte indien nodig en stuur dit asseblief dadelik.

 

Onthou asseblief om jou naam en adres op die gesinsblaaie te skryf. Ons het blaaie ontvang met geen kontakbesonderhede of name van lewende mense op nie. Indien jy vermoed dit is joune – laat weet ons asseblief.

 

 

ONTMOET VAN ONS VOORGESLAG

 

Hierdie artikel is van Tobie Swart [a1b2c4d9e4f1g5h6i2j1] van Kilnerpark, Pretoria, ontvang. Hy het ook uitgebreide navorsing oor die Lydenburgse tak van die Familie Swart gedoen en sodoende foute in die boek uitgewys en bykomende inligting verskaf.

 

Dit is gepas dat ons as familie ook tydens hierdie drie herdenkingsjare van die Anglo-Boereoorlog dink aan wat ons eie voorgeslag in daardie tyd moes deurmaak terwille van hulle vryheidsideaal. Ons eer hulle nagedagtenis en hulle opofferings.

 

U kan gerus inskakel by die byeenkomste wat geleenthede tydens die Anglo–Boeroorlog herdenk. Nuus hieroor is beskikbaar op die internet by http://www.boer.co.za/.

 

Die moord op Braam Swart tydens die Anglo-Boereoorlog

 

Willem Abraham Swart (Braam) (a1b2c4d9e4f1g5), het voor en tydens die Anglo-Boereoorlog geboer op 14 morge, 200 vk roede van die plaas “Nauwpoort 112”, Ohrigstad, (later, distrik Pelgrimsrus), wat sedert 5.3.1879 op sy naam geregistreer was, nadat hy die grond uit sy ouers se boedel geërf het. Hy het ook op “Smutsfield 635" (in sommige dokumente ook "Smithfield" gespel), Ohrigstad, op 57 morge, 587 vk roede geboer, 'n plaas wat Braam uit sy skoonma se boedel op 'n vendusie in 1882 gekoop het. Braam het hoofsaaklik met vee, veral beeste, op Nauwpoort geboer en hy het "Smutsfield" aangeskaf vir droëland saaiboerdery.

 

Braam en sy vrou, Martha Elizabeth (Kruger), se vier oudste seuns het as vrywilligers vir die Anglo-Boereoorlog aangemeld en Braam het ook later by die Lydenburgkommando aangesluit toe die kommando hulle in die nabyheid van “Nauwpoort", sy woonplaas, bevind het aan die noordekant van “Krugerspos" distrik Lydenburg. Nadat een van die boeretroepe se pa die militêre besonderhede oor dle kommando aan die Engelse oorgedra het, het die Engelse die laer maklik binnegeval en baie boeretroepe gevange geneem Die plek waar die verraad plaasgevind het staan vandag nog op die pad tussen Lydenburg en Ohrigstad aangedui as Verraaiersnek Tydens die verwarring van daardie nag het Braam en drie van sy seuns ontsnap omdat hulle die omgewing baie goed geken het, want dit was nie ver van Nauwpoort nie.

 

Braam se seuns het daarna weer by dle oorblywende manskappe aangesluit terwyl hy terug is na Nauwpoort omdat die swartmense in Braam se afwesigheid die weiding op die plaas afgebrand het en hy na die beeste en na sy vrou en jonger kinders moes gaan omsien het. Die enigste weiding wat nie afgebrand was nie, was op die plaas, Breytenbachskraal, 'n plaas aangrensend in die suidooste aan Nauwpoort. Braam het sy beeste sowel as 'n paar van sy tweede seun, Pieter Emst, na die weiding op Breytenbachkraal geneem, bygestaan deur een van sy minderjarige neefs, Daniel Johannes (Johan) Meyer,jongste seun van sy oudste suster, Elsie Josina Frederika Meyer, voorheen weduwee Kruger. Braam se vierde seun,Wessel Cornelis, het op 23 Augustus 1901 op Nauwpoort aangedoen om proviand vir hom en sy broers op kommando te kry en hy is ook saam met sy pa die berge uit na Breytenbachskraal.

 

Nadat hulle die beeste rustig naby die skotskar laat wei het, het die nag gedaal en Braam, Wessel en sy neef het hulle onder die skotskar vir die nag se slaap ingerig. Wessel en die neef het onder 'n seil wat aan die kant van die skotskar gespan is, geslaap. Wessel sou die volgende more weer terugkeer na die kommando.

 

Daardie nag het die swart kaptein, Miga, van die Burgersfort omgewing, se mense onder leiding van die Engelse spioen, Edgar, egter toegeslaan en is Braam met ongeveer 21 assegaaisteke doodgesteek en met byle gekap. Wessel en Johan het in die harwar ontsnap, maar Johan het ook 'n assegaaiwond in sy arm opgedoen. Die twee kinders het van die nagtelike moordtoneel gevlug en het kaalvoet oor brandstoppels, klippe en deur afgebrande boom- en struikgroei langs die hange van die berge gehardloop na Braam se vrou, Martha by die woonhuis op Nauwpoort, waar die neef se assegaaiwond en hulle diep snye en skrape van die takke behandel is.

 

Na die Anglo - Boereoorlog is 6 van die mense aangekla wat aandadig was aan die moord op Braam. Hulle is op Middelburg, Mpumalanga, verhoor en dle doodstraf opgelê. Nadat hulle ses maande in die gevangenis was, is amnestie aan hulle verleen tydens die kroning van koning Edward Vl.

 

Braam is op Nauwpoort begrawe, maar is in 1950 saam met sy vrou te Knugerspos herbegrawe in die Kruger-familiekerkhof, omdat Nauwpoort deur die staat aangekoop is vir die Ohrigstad-dam, wat in 1999 herbenoem is as die Nauwpoort-dam.

  

INTERNET

                                                                                                                                                                                      

Die groot nuus is dat Die Bond van die Familie Swart sedert begin Junie 1999 ook 'n webblad het.

 

Gaan kyk gerus by:

http://www.icon.co.za/~ebens/

 

Gaan kyk ook hoe mooi lyk ons familiewapen tussen die ander families wat ook webblaaie het by die volgende adres, waar ook 'n skakel na ons blad toe is:

http://www.sun.ac.za/gisa/fam-e.htm

 

'n Baie groot dankie aan Rudi Botha wat die blad ontwerp het!!! Al is jy nie 'n Swart nie, waardeer ons dit geweldig baie - veral dat jy jou kosbare tyd, moeite en energie daaraan bestee het. Ek hoor dat hy tans besig is om die blad heeltemal oor te ontwerp. Ons sien uit na die nuwe blad met die nuwe baadjie.

 

Net so 'n groot dankie aan Eben Swart vir die webspasie wat hy gratis beskikbaar gestel het en ook vir al sy hulp en vir sy aandeel in die daarstel van die blad.

 

  REDAKSIONEEL  

Die inligting in hierdie Jaghoring is met dank ontvang van:

Eben Swart, Susan Swart, Marius Swart en Tobie Swart.

 

Redaksioneel, artikels, druk en versending: Marna Swart.

Uitleg, adresse en verspreiding: Eben Swart.

 

Stuur asseblief alle interessante nuus aan:

Die Jaghoring

Posbus 101146

Moreleta Plaza

0167