Ontstaan van die Bond van die Familie

Swart

("Diep in ons vloei die bloed van die wat was, bloed van ons vaders vol onrus en trots" - Prof Dr Con de Villiers)

Die stamvader van die familie Swart in Suid Afrika, is Johannes Jan-seun Swart, gebore te Hoorn, Nederland ca. 1646.   Hy is in Nederland getroud met Margaretha Claas-dogter Coen(ie) / Coerie.  Hy het in 1685 in die Kaap aangekom as sieketrooster in diens van die Hollands Oos Indiese Kompanje.  Sy vrou met hul drie seuntjies Nicolaas, Johannes en Pieter het in 1692 in die Kaap by hom aangesluit.

 

Vanaf 1697 tot 1701 het hy Sybrand Mankadan opgevolg in die pos van sieketrooster en onderwyser op Stellenbosch.   Na die aflÍ van die eed van getrouheid op 16 Januarie 1694 het hy diens gedoen as sekretaris van die plaaslike landdroskantoor in welke hoedanigheid hy tot 27 Augustus 1701 die persoon was wat onder andere testamente, kodisille, kontrakte en prokurasies vir die publiek moes opstel. 

Die huis op die hoek van Andringa en Dorpstraat in Stellenbosch waar die stamvader gewoon het, is vandag die   Jan Cats restaurant en vorm deel van die Stellenbosch Hotel.

Op 'n vergadering van sy nageslag op 26 April 1983 , is besluit om die Bond van die Familie Swart te stig en is die grondwet aanvaar. 

 

  Nuwe lede