Die Jaghoring 

 

            (Die amptelike nuusbrief van die Bond)

 

Hierdie is die amptelike nuusbrief van Die Bond van die Familie Swart.  Die naam "Jaghoring" is afgelei van die stad Hoorn in Nederland waar ons Stamvader vandaan kom.  Die nuusbrief word een keer per jaar uitgegee.  Interresante inligting oor die familie en ander inligting oor die take waarmee die Bond tans besig is, word gepubliseer.  Indien u enige bydraes wil lewer oor die lief en leed van die familie, is u welkom om dit aan ons te stuur by die onderstaande e-pos adres.  Ons hoor graag van u.

 

ebens@icon.co.za

 

  Nuutste uitgawe

 

Bo is die stad Hoorn in Nederland.