Die Bestuur van die Bond van die Familie

Swart

 

 

   Agter : Marna (nuusbrief) , Eben (tesourier) , Andries en Jakes (bestuurslede)

Voor : Pieter (ondervoorsitter), Dirk (voorsitter) en Cilliers (sekretaris).